Zaanse Onafhankelijke Groepering
Uw stem is onze kracht Z.O.G. Voor bewoners door bewoners
J.W.Vissers Zonnebaars 33 1562 KN Krommenie telefoon: 075-7715545 mobiel: 06 51129591 mail de Z.O.G.
De Z.O.G. is er voor U!  En U kunt er zijn voor de Z.O.G.!          Wij willen u mening graag als klankbord om de plaatselijk politiek te kunnen toetsen aan de verlangens en belangen van de de inwoners van Zaanstad. De kosten van het lidmaatschap zijn bewust laag gehouden, voor maar 7 Euro per jaar bent u lid. Steun ons en wordt lid van de Z.O.G. S.v.p. uw naam, leeftijd, adres, postcode, telefoonnummer en e.v.t. mailadres vermelden. Bij voorbaat dank, Bestuur en fractie van de Z.O.G. 
  Welkom op de webisite  van de Zaanse Onafhankelijke Groepering De Zaanse Onafhankelijke Groepering ( Z.O.G.) is een Zaanse politieke vereniging.   De Z.O.G. is 36 jaar geleden ontstaan uit de voormalige wijkraden in Zaanstad. Een aantal mensen sloeg vanwege onvrede met het toen zittende gemeentebestuur de handen ineen, daardoor is de Z.O.G. ontstaan.  Een aantal uitgangspunten:               De Z.O.G. is een partij waar het beleid wordt bepaald voor Bewoners, door Bewoners; Wij zijn voorstander van openheid en wij willen dat de gemeente u vroegtijdig betrekt bij het tot stand komen van nieuw beleid, doormiddel van inspraak; Eén van onze uitgangspunten is, een spreekbuis te zijn voor onze inwoners; Wij hebben zeer veel respect voor het Zaans Erfgoed en wij willen daar dan ook zuinig op zijn; Wonen, werken, welzijn en recreatie dienen op elkaar afgestemd te worden en beoordeeld op de waarde voor de toekomst; Verbetering van de directe leefomgeving en de infrastructuur in de stad; Verbetering van de straatverlichting en meer geld voor het onderhoud van de bestrating en de groenvoorziening; Wij doen wat wij zeggen en wij zeggen wat wij doen onder het motto: ZOGezegd, ZOGedaan. Kortom onze werkwijze is Actief, Kritisch en Betrokken. U kunt ons ook volgen op twitter en facebook:
Bestuur Anneke Snijder voorzitter John Vissers secretaris Nel van Rheeden-Swart bestuurslid